Arbeidsongevallen

U hebt personeel in dienst, of gaat personeel in dienst nemen? Dan bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten (wet 10/04/1971). Het doel van deze polis is schade te vergoeden wanneer een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeids(weg) ongeval.

Deze verplichte verzekering, geregeld door de wet van 10 april 1971, dekt ieder ongeval dat lichamelijke letsels veroorzaakt en zich voordoet tijdens of wegens de uitvoering van het werk of op de weg tussen de woon- en werkplaats (Arbeidsongevallen), de vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden,...

U kiest zelf eventuele aanvullende waarborgen:

  • bezoldigingen boven het wettelijke maximum
  • ongevallen privéleven
  • persoonlijke ongevallen bedrijfsleider
  • gewaarborgd loon en patronale bijdrage

Voor meer informatie, contacteer ons !