B.A. uitbating of bedrijfspolis

Tijdens de uitoefening van uw activiteit als zelfstandige, handelaar, vrij beroep, of onderneming loopt u verschillende risico's. Een kleine onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing kan schade toebrengen aan derden. Zelfs wanneer u geen fout treft (art. 544 WW.), bestaat de mogelijkheid dat u toch schadevergoeding moet betalen.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf voor ongevallen en accidentele schade bij derden. 

De polis zelf is maatwerk in functie van de activiteiten die u uitoefent. Zo zal een polis voor een landbouwbedrijf, een tandarts of een schilderwinkel totaal andere kenmerken vertonen. Daarom helpen wij u graag bij het samenstellen van de juiste dekkingen.

Wat is er verzekerd ?

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)

Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid voor schade, zowel lichamelijke als stoffelijke, veroorzaakt aan anderen naar aanleiding van de uitbating van uw bedrijf of handel en de uitoefening van uw beroep.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheidspolis dekt de schade die door de verzekerde accidenteel aan derden wordt veroorzaakt:

  • Bij de uitoefening van een beroep/bijberoep/vrije beroep.
  • Bij het uitvoeren van een werk tegen bezoldiging
  • Bij de uitbating van een handelszaak, onderneming, instelling, organisatie

Deze polis dekt de aansprakelijkheid van uzelf of medewerkende gezinsleden, beheerders, zaakvoerders, werknemers, leerjongens,...

BA Na Levering of productenaansprakelijkheid

Deze waarborg beschermt u tegen eisen om schadevergoeding die derden tegen u instellen voor schade veroorzaakt door de geleverde goederen of uitgevoerde werken en die onder meer toe te schrijven zijn aan:

  • Het eigen gebrek van deze goederen of werken
  • Een fout of vergissing bij de fabricage, de verpakking, de etikettering, de levering, de constructie, bij onderhoud of bij herstelling.

Deze dekking is bijvoorbeeld van toepassing bij voedselvergiftiging, opgelopen in een restaurant of firma X is installateur en hersteller van industriële stoomketels. Door een foute aansluiting ontplofte één van de ketels nadat hij geplaatst was. Een aantal personen hebben verwondingen opgelopen (lichamelijke schade), de fabriek zelf heeft ernstige gebouwschade (zaakschade) en ligt hierdoor bovendien een aantal dagen stil (immateriële gevolgschade).

Deze verzekering is geldig voor zover de exploitatiezetel in België gelegen is, dan geldt de verzekering voor levering over de gehele wereld, met uitzondering van rechtstreekse leveringen aan de Verenigde Staten en Canada.

Rechtsbijstand bedrijf

Als uw onderneming zelf schade lijdt en u die schade vergoed wenst te zien, moet u kunnen terugvallen op een professionele en onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar. Een uitgebreide dekking, zowel naar waarborgen als naar maximum tussenkomst is zeker geen overbodige luxe.

De rechtsbijstand die wij u voorstellen verleent een goede dekking en heeft vrije keuze van advocaat en van expert om u te verdedigen.

De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat alles wordt gedaan opdat u krijgt wat u toekomt, enerzijds door dienstverlening, zoals het onderhandelen met de tegenpartij en anderzijds door het betalen van kosten om tot een minnelijke of een gerechtelijke oplossing van het geschil te komen. De verzekering strekt zich uit tot gebeurtenissen en feiten die verband houden met de exploitatie van de onderneming.

De rechtsbijstandsverzekering verzekert de bijstand van een advocaat, expert, geneesheer voor het terugvorderen van uw geleden schade of voor de verdediging van uw rechten bij strafrechtelijke vervolging. Wanneer er geen schadevergoeding kan bekomen worden bij de aansprakelijke persoon, omdat hij insolvabel is. zal uw verzekering rechtsbijstand de schade tot een bepaald bedrag zelf vergoeden.

Toevertrouwde goederen

Dit zijn de goederen van klanten of derden die het voorwerp uitmaken van de verzekerde activiteiten en de goederen waarvan onze verzekerde in dit kader houder is om aan te werken.

Goederen die u werden toevertrouwd, zijn meestel niet standaard mee gedekt door de gewone bedrijfspolis aansprakelijkheid (behalve voor sommige beroepen).
U verkoopt en herstelt audiovisuele apparatuur in eigen atelier. Een medewerker stoot een televisietoestel om dat zopas hersteld was. Het toestel is zwaar beschadigd.
De zaakschade aan dit toevertrouwde goed alsook de eventuele immateriële gevolgschade is gedekt.

Ook hier verschilt de premie in functie van het door u uitgeoefende beroep.

Objectieve aansprakelijkheid (wettelijk verplichte verzekering)

Deze verzekering is bestemd voor exploitanten van bepaalde gebouwen en handelspanden die voor het publiek toegankelijk zijn (limitatief opgesomde lijst bij wet bepaald). (cfr Switch) Zo is deze verzekering bijvoorbeeld verplicht voor de exploitant van een horecazaak, sportcomplex of evenementenhal en voor alle kleinhandelszaken met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte van meer dan 1000 m2.

Deze verzekering beschermt u tegen de foutloze aansprakelijkheid die u kunt oplopen door brand en ontploffing in de voor het publiek toegankelijke gebouwen. Deze inrichtingen moeten zich verplicht verzekeren en een verzekeringsattest aan de burgemeester bezorgen.

Wat is verzekerd?

Lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing. Indien de aansprakelijkheid voor het schadegeval vaststaat en de aansprakelijke is niet de verzekerde, dan gaat de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid zijn vergoedingen terughalen bij de aansprakelijke.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken