Brandverzekering

Als ondernemer hebt u heel wat patrimonium onder uw hoede die uw wil beschermen tegen talrijke risico's. Deze risico's zijn uitgebreider dan een gewone particuliere woningverzekering.

Deze polis heeft betrekking op uw bedrijfsgebouwen, de woning gelegen op dezelfde ligging als de bedrijfsgebouwen en de inhoud van deze twee verschillende gebouwen. De inhoud kan opgesplitst worden in vast materieel (zoals de telefooncentrale, alarminstallatie, de lichtreclame,...), en in los materieel (zoals gereedschappen, voer- en werktuigen, meubilair,...), koopwaar, voorraad, privéinboedel (dit zijn de privébezittingen van de verzekerden) enz...

Wat is er gedekt in deze polis :

 • brand en aanverwante gevaren
 • water- stookolieschade
 • glasbreuk en aanverwante gevaren
 • vandalisme
 • storm. hagelschade en aanverwante gevaren
 • natuurrampen
 • burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor verhuurders)

Handelszaken kunnen voor de gebouwen een verzekering "alle risico's" afsluiten om niets aan het toeval over te laten.

De polis kan nog aangevuld worden met een aantal facultatieve verzekeringen:

 • diefstal
 • alle risico's specifieke voorwerpen
 • diefstal bedrijfschade
 • ...

De brandpolis of patrimoniumpolis kan deel uitmaken van een concept waarbinnen voor u en uw bedrijfsactiviteit een verzekeringspakket op maat kan worden uitgewerkt. Met extra voordelen.

Kom langs voor gepersonaliseerd en op maat gemaakt advies!