Familiale

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan « een derde » veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, ... die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen.

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten. Wie kan immers zeggen dat hij nooit schade zal veroorzaken aan een ander ?

Er bestaan verschillende formules van een BA verzekering zoals:

  • Gezinsformule (vanaf 2 personen)
  • Alleenstaande (zonder inwonende personen)
  • Derde leeftijd (wanneer een van de verzekeringsnemers de leeftijd van 60 heeft bereikt)

De twee laatste formules genieten een verminderde premie.

Voorbeelden van schadegevallen in de familiale verzekering

  • Bij een bezoek bij iemand beschadigt u een schilderij, meubel,...
  • Als fietser veroorzaakt u een ongeval
  • U organiseert een barbecue. Een genodigde loopt brandwonden op waardoor u vervolgd wordt voor onvrijwillige slagen en verwondingen.
  • ...

Eveneens is het beter om de rechtsbijstand in een afzonderlijke polis te doen zodat de afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstandsmaatschappij uw belangen beter kan verdedigen. (zie afdeling auto rechtsbijstand)

Meer informatie over de juridische zaken en over de inhoud van zo'n verzekering, kunt u steeds bij Prinzie bvba verkrijgen!