Groepsverzekering

Via de tweede pijler van de nieuwe Wet op Aanvullend Pensioen (WAP) kunnen werkgevers de initiatief nemen om aan de werknemers van de onderneming een groespverzekering te laten afsluiten via een bedrijfspensioenstelsel.

Als bedrijfsleider bent u bekommerd om het welzijn en de motivatie van uw medewerkers. Met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen kunt u op een fiscaal vriendelijke manier meewerken aan de opbouw van hun bovenwettelijk pensioen en hen beschermen tegen risico's.

Men kan in beide gevallen kiezen tussen gewone pensioentoezegging (klassieke groepsverzekering) of tussen een sociale toezeggingsplan.

Een Sociale pensioentoezegging is een nieuw begrip en is gebonden aan strikt bepaalde voorwaarden. De toezegging wordt paritair beheerd en moet in een een extra lui, sodidariteit voorzien worden, een sociale pensioentoezegging is vrijgesteld van de 4,4 % premietaks en valt buiten de loonnorm.

Voorwaarden tot aansluiting

Hier kan men in tegenstelling tot de sociale pensioentoezegging voordelen gaan toekennen aan bepaalde catergorien van werknemers (op niveau van kaderleden, arbeiders, directieleden,…) De indeling dient op basis van objectieve en redelijke verantwoorde criteria te berusten.

Er geldt eveneens een verplichte aansluiting voor alle werknemers vanaf de leeftijd van 25 jaar die in die bepaalde categorie vallen. Er mag ook geen verschillen bestaan tussen de werknemers onderling (geen discriminatie op basis van geslacht, deeltijdse of voltijdse werknemers…)

Toepassing van de fiscale regels eigen aan elke waarborg (zowel voor de premies als voor de prestaties)

Zowel voor werkgever als voor werknemer geldt de informatieplicht over het verstrekken van gegevens ivm het pensioenplan. Werkgever dient oa. een jaarlijkse fiche aan de werknemer te overhandigen en de werknemer dient aan de werkgever correcte informatie te geven over bestaande plannen of over zijn burgerlijke staat.

De betaling van de premie

Afhankelijk van de gekozen prestaties en de in de reglement bepaalde punten, wordt onder andere besproken wie de premies betaalt. Over het algemeen betaalt de werkgever de premies, maar een gecombineerde financiering waarbij de werknemer een deel financiert behoort tot de mogelijkheden.

Kapitaal- of rente-uitkeringen?

De aangeslotene kan bij een pensioentoezegging kiezen voor een rente of een kapitaaluitkering.

De Wet op aanvullend Pensioen (WAP) bepaalt dat de aangeslotene het recht heeft om zijn kapitaal in een rente om te zetten in een lijfrente. Bij de omzetting naar lijfrente zal het kapitaal eerst belast worden volgens de fiscaliteit voor kapitaalsuitkeringen waarna het nettokapitaal omgezet zal worden in een lijfrente. Bij de lijfrente dient u jaarlijks 3 % van het nettokapitaal aan te geven als roerende inkomen in uw belastingsaangifte. Er wordt dan een afhouding gedaan van 15 % roerende voorheffing.

Bij kapitaaluitkeringen bijven de reeds bestaande fiscale regels gelden:

  • werkgeversbijdragen worden belast aan 16,5 %
  • werknemersbijdragen worden belast aan 10 %
  • 3,55 % RIZIV bijdragen
  • max 2 % solidariteitsinhouding

Op volgende verzekeringen geldt een premietaks van 4,4 %:

  • verzekeringen die enkel voorzien van een dekking pensionering en/of overlijden voorzien
  • collectieve toezeggingen die een aanvulling zijn op de wettelijke uitkering bij invaliditeit

Op volgende verzekeringen geldt een premietaks van 9,25 %:

  • individuele toezeggingen die een aanvulling zijn op de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • aanvullende waarborg medische kosten

Wenst u meer informatie, contacteer ons !