Hospitalisatieverzekering

Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, kunnen de kosten voor de kamer, zorg, geneesmiddelen en de nabehandeling zeer hoog oplopen. Uit de statistieken blijkt dat per jaar 1 Belg op 6 in het ziekenhuis moet verblijven.
Hoe ouder u wordt, hoe groter het risico. Vanaf 65 jaar komt een vierde van de bevolking in het ziekenhuis terecht, vanaf 70 jaar is dat al een derde.
Ook jonge mensen ontsnappen er niet aan. Meer dan de helft van de gezinnen met 2 kinderen jonger dan 5 jaar krijgt te maken met een ziekenhuisopname.

Wellicht stelt u zich de vraag in hoeverre een aanvullende hospitalisatieverzekering voor u nuttig is, aangezien de kosten voor een ziekenhuisopname reeds gedeeltelijk worden terugbetaald door de wettelijke Ziekteverzekering. Maar daar stelt zich nu juist het probleem! De tussenkomst van het ziekenfonds is soms lager dan verwacht. En u hoeft daarom nog niet ernstig ziek te zijn om een dure ziekenhuisfactuur te krijgen.

De hospitalisatieverzekering omvat:

 • Volledige vrije keuze van arts en ziekenhuis
 • Alle kosten van een opname in een ziekenhuis worden terugbetaald (Uitgezonderd : water, telefoon)
 • Vrije keuze van kamer
 • De opname in « ééndagskliniek » is verzekerd
 • Er is geen wachttijd bij ziekte, ongeval
 • Periodes pre- en posthospitalisatie (1 maand voor de opname en 3 maand na de opname)
 • 30 zware ziekten
 • U bent wereldwijd en onbeperkt verzekerd
 • ...

Er kan eveneens nog een bijkomende waarborg onderschreven worden, met een nog ruimere dekking

 • De periodes pre- en posthospitalisatie worden verdubbeld, respectievelijk van 1 maand naar 2 maand voor de opname en van 3 maand naar 6 maanden na de opname.
 • Alternatieve geneeskunde wordt vergoed aan 50 % in pre- en post-hospitalisatie, maar ook in geval van een zware ziekte.
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofertilisatie en micro-injectie) zijn verzekerd indien beide echtegenoten minimum 24 maanden zijn aangesloten.
 • Palliatieve verzorging en huur van medisch materiaal zijn verzekerd.

Medi-Assistance, een facultatieve waarborg voor nog minder administratieve en financiële zorgen. Dit biedt u een uitgebreide bijstand in België :

 • Informatie over de waarborgen die gedekt zijn in uw contract en de bevestiging dat de kosten verbonden aan de ziekenhuisopname ten laste worden genomen.
 • De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald volgens het derdebetalerssysteem.
 • Huishoudelijke hulp zoals een kinder- en dierenoppas, postnatale zorg en vervoersfaciliteiten (vervoer naar het ziekenhuis, bezoek van de ouders en/of kinderen,...)

Meer en meer mensen zijn zich bewust van de aanzienlijke uitgaven die een ziekenhuisopname met zich meebrengt en sluiten een hospitalisatieverzekering af.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over deze dekkingen.