Individuele Pensioentoezegging voor Werknemers

Indien alle werknemers van de onderneming reeds aangesloten zijn bij een collectief pensioenplan kan de werkgever aan bepaalde personen in de onderneming een extra voordeel aanbieden. Dit is mogelijk via de individuele pensioentoezegging.

Er gelden wel enkele strikte voorwaarden:

  • De individuele pensioentoezegging wordt omschreven als occasioneel en niet stelselmatig.
  • De maximale werkgeversbijdrage wordt beperkt tot 1.950 euro per jaar ( AJ 2007).

Deze werkgeversbijdragen kunnen weliswaar aangevuld worden met persoonlijke bijdragen van de werknemer. Deze bijkomende persoonlijke stortingen zijn voor de werknemer fiscaal aftrekbaar, zonder rekening te houden met pensioensparen en klassieke levensverzekeringen.

  • Individuele pensioentoezegging mag slechts worden aangeboden indien er reeds een collectieve pensioenplan bestaat voor alle werkenemers van de vennootschap.
  • De werkgever mag geen individueel pensioentoezegging onderschrijven in de laatste 3 jaar voor (brug) pensionering van de werknemer. (Bescherming van zijn rechten in geval van ontslag, faillissement, enz…)
  • De premies zijn niet belastbaar als voordeel van alle aard indien er een collectief plan bestaat.

Heeft u interesse met één van deze produkten of wenst u meer informatie hierover? Neem met ons dan contact op.