Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan u als zelfstandige voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tergelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid. Uw onderneming zorgt voor de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Deze formule kan enkel voor zelfstandige mandatarissen van vennootschappen met regelmatige en maandelijkse bezoldigingen. De premies worden betaald door de vennootschap en op zijn pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider en er is geen enkel probleem bij liquidatie van de onderneming of vervroegde stopzetting van de activiteit of faling.

Voor wie?

Met de Individuele Pensioen Toezegging (IPT) onderschrijft de onderneming een levensverzekering in het persoonlijke voordeel van de bedrijfsleider. Die is tegelijkertijd de verzekerde en de begunstigde van het contract en geniet de verworven rechten op zijn pensioenkapitaal. Deze verzekering is gepersonaliseerd. Dit geldt zowel voor het bedrag van de bijdragen, voor de beleggingswijze van de pensioenreserves als voor het bedrag van de dekkingen.

Structuur IPT

Verzekeringsnemer = onderneming

Verzekerde = bedrijfsleider

Begunstigde bij einddatum= bedrijfsleider

Begunstigde bij overlijden = zijn echtgeno(o)t(e), wettelijke erfgenamen, of iemand aangeduid door de bedrijfsleider.

De 80 % - regel

De pensioenopbouw via IPT is echter niet onbeperkt, maar dient te beantwoorden aan de 80 % regel. Dat wil zeggen dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80 % van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. Indien het bedrijf deze regel niet toepast, dan vervalt de aftrekbaarheid van de premies.

Het bedrag dewelke u kan storten om de voorbije jaren, waarin u geen IPT onderschreven had, in te halen noemen wij het inhaalbedrag of backservice.

Wat is het fiscaal voordeel?

De premies worden niet belast als voordeel van alle aard indien u een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt. Ze zijn dus enkel onderworpen aan de taks op premies van 4,4 % voor de waarborgen overlijden en pensioen en van 9,25 % voor de dekking Arbeidsongeschiktheid.

De premies van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten in hoofde van de onderneming mits het in acht nemen van de 80 % - regel voor het pensioenkapitaal.

Wat is de eindbelasting?

  1. de kapitalen en afkoopwaarden afkomstig van een Individuele Pensioentoezegging gefinancierd door de onderneming, worden belast tegen de gunstige aanslagvoet van 16,5 % wanneer het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd bij de pensionering vanaf 60 jaar, of bij het overlijden. De bonus is vrijgesteld van belastingen.
  2. een zeer gunstige belasting op einddatum nl. 10 %
  • het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar
  • de begunstigde is effectief actief gebleven tot aan die wettelijke pensioenleeftijd.

Voordelen

  • de premie is aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap
  • u krijgt een mooie gegarandeerde interestvoet en daar bovenop een jaarlijkse winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij
  • de bedrijfsleider/mandataris kan op een fiscaalvriendelijke manier geld uit de vennootschap halen
  • zekerheid voor de bedrijfsleider bij eventueel faillissement van de vennootschap
  • een loonsverhoging met hetzelfde bedrag als de premie voor IPT zou ongeveer aan 8 % netto belegd moeten worden om hetzelfde rendement te halen.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken