Lange termijnsparen

Heel wat mensen doen aan fiscaal sparen onder het langetermijnsparen via een levensverzekering. Toch is niet iedereen op de hoogte van de voordelen die aan deze vorm van sparen op fiscaal vlak verbonden zijn.
Met een individuele fiscaal aftrekbare spaarverzekering, kan u op een fiscaal zeer vriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen en ook veel minder belastingen betalen. Het lange termijnsparen behoort eveneens tot de derde pijler van het belgisch pensioensysteem. Het maximum bedrag dat u kan storten voor lange termijnsparen voor 2017 is € 2.260,00.

Voor wie?

Voor elke belastingplichtige, zowel loontrekkende als zelfstandigen. Hoe hoger uw inkomen hoe meer u kan sparen in het kader van lange termijnsparen. Dit maximum wordt als volgt berekend: 6 % van het netto-belastbaar inkomen + 146,70 eur met een absoluut maximum voor 2017: 2.260,00 per jaar en per belastingplichtige.

Het maximum wordt bereikt hij een netto-beroepsinkomen van € 30.677,00

Is langetermijnsparen interessant?

Hier kunnen we kort zijn: ja

Er is enerzijds het aanzienlijk fiscaal voordeel en er is anderzijds de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd die enorm zal zijn. Maak u immers geen illusies, er zal niet veel pensioen meer voor u klaarliggen als u er niet zelf voor zorgt.

Waarom is lange termijnsparen interessant?

Uiteraard biedt dit systeem sowieso al een mooi rendement, maar het allergrootste voordeel van langetermijnsparen is het grote fiscaal voordeel.

Immers, voor elke 100 eur die u belegt dient u pakweg €35 minder belastingen te betalen. In de volksmond vertaalt men dat als «u mag het van uw belastingen aftrekken» of «u krijgt dat terug van de belastingen», maar de kern is € 2.000 beleggen, € 700 minder belastingen betalen! Dat is uiteraard een verbluffend rendement!

Hoeveel dien ik te sparen?

€ 2.260,00 per jaar (voor het jaar 2017) is een mooi bedrag, maar het zal zeker onvoldoende zijn als u later wenst dat uw inkomen na pensionering ongeveer gelijk blijft als voorheen. De inkomensterugval tussen uw maandinkomen op 64 jaar en uw te ontvangen pensioen op 65 jaar is dermate groot dat € 2.260,00 per jaar ruim onvoldoende zal blijken om die terugval te kunnen overbruggen.

Premie

De premie kan op twee manieren betaald warden: éénmalige koopsom of in periodieke premies, (jaarlijks, halljaarlijks, driemaandelijks, maandelijks)

Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Als u op uw 65 ste uw gevormd kapitaal uitbetaald krijgt, zal daar een stuk belasting afgehouden worden. Meer bepaald zal men op uw 60ste levensjaar — 10 % van de op dat moment reeds gevormde spaarreserve afhouden (men spreekt van een anticipatieve heffing). Op het stuk dat u echter opbouwde via winstdeelnames is helemaal geen eindbelasting verschuldigd omdat bij het toekennen van de winstdeelname reeds 9,25 % op die bonus door de verzekeraar aan de staat werd gestort.

Daarmee is de kous af. Op wat u verder nog spaart tussen uw 60ste en tot en met het jaar waarin u 64 wordt betaalt u dus niets meer aan eindbelasting.

Bijkomende dekking overlijden

Bij overlijden wordt de verworven reserve uitgekeerd aan de door u aangewezen begunstigde bij overlijden. Er zijn diverse mogelijkheden om een eventueel bijkomend overlijdenskapitaal te voorzien.

Waar langetermijnsparen aangeven op uw belastingsaangifte?

In de rubrieken 1353 kan mijnheer zijn jaarlijks gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, maximaal € 2.260,00 [inkomstenjaar 2017) en in rubriek 2353 kan mevrouw haar gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, eveneens maximaal € 2.260,00 (inkomstenjaar 2017).

Maak gerust een afspraak met ons kantoor. Samen bekijken we wat het best past bij uw persoonlijke situatie.