Omnium

De verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) autoverzekering vergoedt nooit de schade aan het voertuig. Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de BA verzekering.

We onderscheiden 2 soorten omniums nl. :

1) De gedeeltelijke omnium :

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen :

 • Brand :
  Deze waarborg verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, ...
 • Diefstal :
  U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen
 • Glasbreuk :
  Deze waarborg dekt u tegen schade aan de vooruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen
 • Natuurkrachten :
  Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz...)
 • Aanrijding met dieren :
  Schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren

Let op : voor de waarborg diefstal kunnen specifieke antidiefstalsystemen gevraagd worden door de maatschappij.

2) Volledige omnium :

De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

 • Eigen schade/stoffelijke schade aan het voertuig :
  Onder het begrip 'eigen schade' wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een derde.
 • Brand :
  Deze waarborg verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen,...
 • Diefstal :
  U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbreuk :
  Deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten :
  Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz...)
 • Aanrijding met dieren :
  Schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

Let op : voor de waarborg diefstal kunnen specifieke antidiefstalsystemen gevraagd worden door de maatschappij.