Ons kantoor

Een zakenkantoor met jarenlange ervaring

Eind jaren '30 startte wijlen Dhr Henri PRINZIE met de verkoop van verzekeringen, hoofzakelijk brand- en levensverzekeringen. Toen de autoverzekering verplicht werd, groeide de zaak geweldig uit. Dankzij de bijstand van de schoonzoon Wijlen Dhr Leonce JOOS in de jaren '60 werden de activiteiten uitgebreid met beleggingen en leningen.

In 1969 kwam schoonzoon Dhr Paul COENE, één van de huidige zaakvoerders bij. Omdat «Verzekeringen PRINZIE» een gekende naam was voor zijn betrouwbaarheid en degelijkheid, werd in maart 1972 alles samengevoegd in de vennootschap «Verzekerings- en zakenkantoor PRINZIE bvba», die nog steeds actueel is.

Wegens plaatsgebrek, ook tengevolge van de aanwerving van een bediende in 1980, werd besloten een nieuw gebouw op te richten in het centrum van Proven.

Op 14/11/1980 werden alle activiteiten overgebracht naar het huidige adres: Provenplein 39A.

Het Verzekerings- en Zakenkantoor «PRINZIE bvba», dat reeds meer dan 70 jaar actief is in het bank- en verzekeringswezen, is nog steeds in Proven en verre omstreken één van de meest gekende bank- en verzekeringskantoren dat uw vertrouwen zeker waard is.

Bij ons komt U bij mensen die U kennen, waarmee U al jarenlang een vertrouwensrelatie heeft.

Zo zijn wij steeds op de hoogte van uw persoonlijke voorkeuren zonder dat U steeds opnieuw uw verhaal aan vreemden moet vertellen.
Wij danken u van harte voor uw vertrouwen en heten U van harte welkom in ons agentschap.