Overlijdensverzekering

Deze verzekeringsvorm is de meest gekende. Het contract voorziet de uitkering van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. Er bestaan 3 soorten nl.:

De levenslange verzekering: Het kapitaal bij overlijden wordt altijd uitgekeerd ongeacht het tijdstip waarop de verzekerde overlijdt. Deze vorm wordt veel aangeboden onder de vorm van een begrafenisverzekering aangezien het kapitaal beschikbaar wordt op het ogenblik van het overlijden. Soms wordt dit levensverzekeringscontract ook gebruikt om de erfgenamen toe te laten de successierechten te betalen.

De tijdelijke verzekering: Ook dit contract voorziet in de uitkering van een kapitaal bij overlijden. Dit zal echter enkel gebeuren indien de verzekerde overlijdt vóór een afgesproken tijdstip (de einddatum van het contract). Deze vorm is veelal bedoeld om aan het gezin financiële bescherming te bieden bij het overlijden van de verzekerde/kostwinner. Daarom zal de tijdelijke verzekering meestal een einddatum voorzien op 65 jaar.

De schuldsaldoverzekering: iedere ontlener kent dit contract. Het kapitaal bij overlijden is zo uitgerekend dat het altijd voldoende kapitalen verzekert om het saldo van bijvoorbeeld een hypothecair krediet aan te zuiveren. Vermits de schuld daalt naargelang er terugbetalingen gebeuren, zal ook dit kapitaal dalen in de mate dat de gekoppelde schuld daalt. Voor meer informatie over dit type verzekering of een gratis prijsofferte, kunt u ons steeds contacteren via telefoon, e-mail of de contactpagina van deze website!