Autoverzekering

Wie zich in België met een auto in het verkeer begeeft, is wettelijk verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Zo'n verzekering BA kan bij een ongeval veel menselijke en financieel onheil voorkomen. Toegeven, niemand praat er graag over. Maar ongevallen horen nu eenmaal bij het verkeer.

De bedoeling van deze verzekering is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door het verzekerd motorrijtuig, hetzij omdat de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of van een andere verzekerde (eigenaar houder van het voertuig, familielid,...) betrokken is, hetzij automatisch indien aan een zwakke weggebruiker lichamelijke schade toegebracht wordt. Alle gewonden worden vergoed, met uitzondering van de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval. Indien men wenst te verzekeren als bestuurder neemt men dan beter een verkeerspolis. De schade aan het verzekerd voertuig zelf is niet verzekerd tenzij men een volledige omnium heeft.

De verzekeringsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet van 21 november 1989 en worden hernomen in een type-contract dat bij alle verzekeraars identiek is. Nochtans staat het iedere verzekeraar vrij om ruimere waarborgen aan te bieden dan de wettelijk verplichte.
Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft moet verzekerd zijn door een BA-autoverzekering. De groene kaart geldt als verzekeringsbewijs en moet men verplicht bij zich hebben als boorddocument in het voertuig. Zonder geldige verzekering rijden wordt ook strafrechtelijk gesanctioneerd.

Voorbeeld:

Meneer X rijdt met de wagen van zijn vader tegen een ander voertuig. Hij is verantwoordelijk voor het ongeval. Zijn echtgenote (die naast hem zit), hijzelf, en de bestuurder van het andere voertuig zijn gewond. De twee voertuigen zijn beschadigd. De BA verzekeraar van de vader van meneer X zal de letsels van de echtgenote, de letsels van de tegenpartij, en de schade aan het voertuig van de tegenpartij vergoeden. De verwondingen van meneer X en de schade aan het voertuig van zijn vader worden niet terugbetaald, tenzij meneer X een verkeerspolis had voor zijn eigen letsels en zijn vader een omnium heeft voor de schade aan de wagen.