Pensioensparen

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren en betaal minder belastingen.

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een formule waarmee de overheid en de fiscus je aanmoedigen om elk jaar te sparen voor uw toekomstig aanvullend pensioen. Op zich is dat al een goede zaak, maar er is nog een zeer belangrijk extra voordeel aan verbonden.

Pensioensparen: 2 systemen

Objectief advies inzake pensioensparen is moeilijk te vinden. De reden daarvoor is dat er twee systemen zijn, en daarmee gepaard gaand twee aanbieders, die elk beweren dat hun systeem het beste is.

 1. Pensioensparen via een bank: maandelijks wordt belegd in een beursgerelateerd pensioenfonds – er is geen kapitaalgarantie.
 2. Pensioensparen via een verzekeringsmaatschappij: maandelijks wordt belegd in een Tak 21 gerelateerde spaarverzekering – er is rendementsgarantie.

Het kantoor PRINZIE bvba kan u beide systemen aanbieden omdat zij enerzijds bankagent is en anderzijds onafhankelijke verzekeringsmakelaar is. Wij overlopen graag met u de voor- en nadelen van elk systeem.

Wat het beste voor u is hangt vooral af van uw leeftijd en uw risico-appetijt.

 

Pensioensparen via een verzekeringsmaatschappij:

Ideaal voor wie binnen de 20 jaar op pensioen mag en bezorgd is dat zijn opgebouwde kapitaal in de laatste jaren negatief zou kunnen evolueren en die tevreden is met een rendement dat waarschijnlijk lager zal liggen, maar zonder risico is.

Beide systemen worden voor de rest fiscaal op net dezelfde manier behandeld. Dit dient in de zelfde rubriek op de belastingsaangifte ingevuld te worden (voor de man onder code 1361-94 en voor de vrouw onder code 2361-64), zelfde maximum per jaar 940 EUR per persoon (per inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017 ).

Is pensioensparen interessant?

Hier kunnen we kort zijn: JA

Er is enerzijds het aanzienlijk fiscaal voordeel en er is anderzijds de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd die enorm zal zijn. Maak u immers geen illusies, er zal niet veel pensioen voor u klaarliggen als u er niet zelf voor zorgt.

Waarom is pensioensparen interessant?

Uiteraard bieden beide systemen sowieso al een mooi rendement, maar het allergrootste voordeel van pensioensparen is het grote fiscaal voordeel.

Immers, voor elke 100 EUR die u belegt dient u pakweg 35 EUR minder belastingen te betalen. In de volksmand vertaald men dat als «u mag het van uw belastingen aftrekken» of «u krijgt dat terug van de belastingen», maar de kern is 940 EUR beleggen en 350 EUR minder belastingen betalen!

Hoeveel mag ik sparen?

940 EUR per jaar (of 78,33 EUR per maand)(voor inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017) is een mooi bedrag, maar het zal vermoedelijk onvoldoende zijn als u later wenst dat uw inkomen na pensionering ongeveer gelijk blijft als voorheen. De inkomensterugval tussen uw maandinkomen op 64 jaar en uw te ontvangen pensioen op 65 jaar is dermate groot dat 940 EUR per jaar ruim onvoldoende zal blijken om die terugval te kunnen overbruggen.

We adviseren dan ook, voor zover mogelijk natuurlijk, om zo spoedig mogelijk te beginnen met aanvullende spaarcontracten buiten fiscaliteit om – hoe jonger u begint, hoe lager het maandelijks te sparen bedrag om tot dezelfde benodigde som te komen.

Wat is nu de eindbelasting?

Er wordt een eenmalige belasting of anticipatieve taks, ingehouden van 10 % dewelke op de 60ste verjaardag door de bank gestort wordt naar de fiscus. Die belasting wordt berekend op de premies gekapitaliseerd aan 4,75 %. Dit is de enige belasting die wordt geheven op het contract, de vijf laatste jaren zijn volledig belastingvrij maar de stortingen van pensioensparen kunnen wel nog verder worden afgetrokken.

Tot wanneer kan ik storten met pensioensparen?

U mag niet meer sparen na uw 64ste en het contract moet 10 jaar lopen. Theoretisch zou u op uw 64ste dus nog 1 keer kunnen storten en dan moeten wachten tot uw 75ste om de gevormde reserve uitgekeerd te krijgen.

Voordelen van pensioensparen

 • U geniet van een gewaarborgd minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met de jaarlijkse belastingsvrije winstdeelname
 • U wilt sparen, en meestal lukt dat ook. Maar tijdens de zomermaanden wilt u toch met vakantie, bij het begin van het schooljaar zijn er de schoolspullen, enz… U stort wanneer en zoveel u wilt.
 • Het opèrent van een pensioenspaarplan is eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.
 • Pensioenspaarders ontvangen elk jaar een rekeninguittreksel dat een duidelijk overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst, de geldopvragingen en de kosten.
 • Misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen, zonder dat de begunstigde daarvan op de hoogte is.
 • Ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat:
  • te sparen zoveel en wanneer je wil
  • elk jaar fiscaal voordeel te genieten op de betaalde premies
  • een aanvullende overlijdens- of invaliditeitsverzekering af te sluiten
 • Realiseer een fiscale winst van 30 %  (vermeerderd met de gemeentebelastingen) van de gestorte premies.

Maak gerust een afspraak met ons kantoor. Samen bekijken we welke formule het best past bij uw persoonlijke situatie.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken