Persoonlijke ongevallen

Een ongeval is snel gebeurd. Als niemand aansprakelijk is voor het ongeval, zal het slachtoffer zich tevreden dienen te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor al wat de lichamelijke schade betreft: de behandelingskosten, de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid of van de blijvende ongeschiktheid. Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg, zal de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussenkomen voor de lichamelijke schade. Maar voor de ongevallen tijdens zijn privé-leven zal hij genoegen moeten nemen met de tussenkomst van de mutualiteit.Welnu, het is algemeen geweten dat de prestaties van het RIZIV beperkt zijn en nog beperkter zullen worden.

De verzekering individuele ongevallen staat toe het financieel verlies ten gevolge van een ongeval in belangrijke mate te herstellen. U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van deze verzekering. De verzekeraar komt tussen bij ongeval, ongeacht of de verzekerde al dan niet in fout is. Elke polis omschrijft de omvang van zijn waarborg in geval een sportongeval of bij gebruik van een vervoersmiddel, voornamelijk de moto.

Zowel de onmiddellijke zorgen naar aanleiding van de ongeschiktheid als de gevolgen op korte of lange termijn kunnen worden verzekerd.

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Tijdelijke ongeschikheid
  • Medische kosten

De meerwaarde van uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar: PRINZIE bvba

Door hun kennis van de verzekeringsmarkt en hun vakbekwaamheid zal uw makelaar u het contract individuele ongevallen kunnen aanbieden dat het best beantwoordt aan uw behoeften, met name om:

  • de te dekken bedragen en waarborgen te bepalen rekening houdend met eventueel door andere contracten verzekerde waarborgen,
  • de beste verhouding te bekomen tussen de kwaliteit van de in het contract voorziene prestaties en de prijs.

Meer informatie hierover geven we u heel graag bij een persoonlijk gesprek. Kom dus gerust even binnen!