Rechtsbijstand

Een B.A.-verzekeraar komt enkel tussen wanneer de verzekerde de schadeveroorzaker is, nooit wanneer de verzekerde de schadelijder is. Daarom is het aan te raden om een rechtsbijstand af te sluiten. Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen : zoals fiscale geschillen, sociale geschillen, erf-, schenkings- en testamentenrecht.

Men heeft keuze tussen verschillende rechtsbijstandsverzekeringen nl. de basisformule,de uitgebreide formule en de afzonderlijke rechtsbijstand.

De basisformule omvat:

 • Strafrechterlijke verdediging
 • Burgerrechtelijk verhaal
 • Insolventie van derden

De waarborg Uitgebreide rechtsbijstand daarentegen omvat:

 • Strafrechterlijke verdediging
 • Burgerrechtelijk verhaal
 • Insolventie van derden
 • Contractuele geschillen

De afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstand :

U hebt er alle voordeel bij dat u de rechtsbijstand niet samen verzekert bij de B.A. verzekeraar die andere waarborgen aanbiedt. De afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstand is een verzekeringsmaatschappij die geen rechtstreekse banden heeft met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft die maatschappij een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Zo kunt u rekenen op een onpartijdige oplossing bij een schadegeval of conflict. Daardoor kunt u van een specialist, ervaring, professionalisme, klantgerichtheid en betrokkenheid verwachten. Objectief uw belangen verdedigen.

Daarom moet een goede rechtsbijstandpolis voldoen aan volgende voorwaarden nl. een zo ruim mogelijke waarborg voorzien. U moet altijd vrije keuze hebben van advocaat, expert,.. en een waterdichte objectiviteitsclausule.

Deze polis omvat :

 • Strafrechterlijke verdediging
 • Burgerrechtelijk verhaal
 • Insolventie van derden
 • Contractuele geschillen
 • Borgstelling
 • Voorschot op schade
 • ...

Enkele voorbeelden van juridische geschillen waarbij de afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstand dagelijks tussenkomt:

 • U lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is,
 • U moet wegens overdreven snelheid voor de politierechter verschijnen,
 • U heeft een discussie met uw garagist over een slechte herstelling,
 • Uw wagen wordt onvakkundig getakeld en is hierdoor beschadigd,
 • U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier (verkeersdeelnemer).

Daarom is het aan te raden om de afdeling rechtsbijstand van de diverse polissen (zoals auto, familiale, brand) te groeperen bij een afzonderlijke onafhankelijke rechtsbijstandmaatschappij.

De voordelen daarvan zijn:

 • All risk en op maat
 • Eén globale polis: eenvoudig en overzichtelijk
 • Onafhankelijk: rechtsbijstand aan de kant van de klant
 • Geen belangenconflict

Neem contact met ons, zodat wij u kunnen adviseren welke formule bij uw situatie en behoefte het best past.