Service

Bij schade laten wij u niet in de steek!
24/24 uur per dag beschikbaar als u schade hebt.
Als onafhankelijke verzekeringstussenpersoon staan wij meer dan 100 % achter U!
Ontevredenheid bij mensen over hun verzekering heeft vaak te maken met de schaderegeling.
Wij beschikken hiervoor over een totaal service na schade:

24/24 bereikbaarheid

  • helpen u bij het invullen van het aanrijdingsformulier
  • bij schade staan wij garant voor een vlotte en snelle schadeafwikkeling
  • het wegslepen van uw voertuig naar de garage van uw keuze
  • een nieuw onderdak zoeken voor u en uw gezinsleden na brandschade
  • wij regelen een vervangwagen, huurwagen

Onze service houdt niet op bij een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies, administratieve rompslomp, juridische problemen,… Iedereen kan op dat ogenblik bijstand gebruiken. Wij helpen en zorgen ervoor, verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.

Wij staan steeds ter uw beschikking en bij een schadegeval kunt u ons steeds bereiken op het vertrouwd nummer:

Tel.: 057/30.09.01

Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar