Tarieven

Successierechten en schenkingsrechten - Tarieven

Successierechten - Vlaams gewest

Tarieven in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
A Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte zoals voorkomend in kolom A Totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Van tot    
0,01 euro 50.000 euro 3%  
50.000 euro 250.000 euro 9% 1.500 euro
boven de 250.000 euro 27% 19.500 euro

r zijn drie basisregels toepasbaar voor de berekening van de successierechten:

  1. Elke erfgenaam betaalt op het erfdeel dat hij ontvangt.
  2. Indien een erfdeel kleiner is dan 50.000 euro krijgt de erfgenaam een vermindering.
  3. Het erfdeel wordt gesplitst in een roerend en een onroerend erfdeel en op elk deel wordt het tarief toegepast, te beginnen vanaf 0 euro, aan 3%.
Tarief tussen andere personen dan in rechte lijn, echtgenoten en samenwonende, broers en zussen
A Tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte zoals voorkomend in kolom A Totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Van tot    
0,01 euro 75.000 euro 45%  
75.000 euro 125.000 euro 55% 33.750 euro
boven de 125.000 euro 65% 61.250 euro

Basisregels voor de berekening:

  1. De berekening gebeurt op de totaliteit van de erfdelen toekomend aan deze categorie. Pas nadat de successierechten op het globale deel zijn berekend zal het successierecht verdeeld worden over de erfgenamen, à rato van het deel dat ze ontvangen.
  2. Er is een vermindering van toepassing indien de totaliteit van de erfdelen kleiner is dan 75.000 euro.
  3. Er is geen opsplitsing tussen roerend en onroerend erfdeel.

Wat zijn de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen in Vlaanderen?

Het tarief bedraagt:

in rechte lijn (grootouder-ouder-kind-kleinkind) en tussen echtgenoten (ook samenwonenden):

gedeelte van de schenking in euro toepasselijk percentage
0,01 - 12.500 3%
12.500 - 25.000 4%
25.000 - 50.000 5%
50.000 - 100.000 7%
100.000 - 150.000 10%
150.000 - 200.000 14%
200.000 - 250.000 18%
250.000 - 500.000 24%
boven de 500.000 30%

tussen broers en zussen:

gedeelte van de schenking in euro toepasselijk percentage
0,01 - 12.500 20%
12.500 - 25.000 25%
25.000 - 75.000 35%
75.000 - 175.000 50%
boven de 175.000 65%

tussen ooms en tantes of neven en nichten:

gedeelte van de schenking in euro toepasselijk percentage
0,01 - 12.500 25%
12.500 - 25.000 30%
25.000 - 75.000 40%
75.000 - 175.000 55%
boven de 175.000 70%

tussen anderen:

gedeelte van de schenking in euro toepasselijk percentage
0,01 - 12.500 30%
12.500 - 25.000 35%
25.000 - 75.000 50%
75.000 - 175.000 65%
boven de 175.000 80%

Houd er rekening mee dat:

  • bij de schenking van onroerende goederen (met uitzondering van schenkingen in rechte lijn tussen echtgenoten en samenwonenden) het progressievoorbehoud geldt.
  • voor schenkingen van bouwgronden en familiale ondernemingen aparte tarieven gelden.

Tarieven en voorwaarden toepasbaar op 09/03/2010. Voor wijziging vatbaar. Wend u voor een correcte berekening tot uw notaris.