Uitvaartverzekering

Een overlijden komt altijd hard aan. Alles komt in één keer op je af: de ontreddering en het verdriet, maar ook de praktische beslommeringen, de administratieve rompslomp en de vele vragen over hoe je al die zaken het best regelt.

Een uitvaart kost vaak handenvol geld. Wist u dat een uitvaart vandaag al vlug 3.000 à 5.000 euro én meer kost? En bij veel mensen ligt het geld van een uitvaart niet zomaar voor het grijpen. Iedereen heeft ooit een uitvaart nodig. Als u nu start met het plannen van de kosten voor uw uitvaart neemt u uw partner, kinderen en familie met een bijdrage later een grote zorg uit handen. Er worden vandaag 3 soorten uitvaartverzekeringen aangeboden nl. Kapitaalverzekeringen, naturaverzekeringen en een combinatie van beide.

Wat is nu precies het verschil ?

Met een kapitaalverzekering spaart u een bepaald bedrag bij mekaar. Als u overlijdt, dan krijgt de begunstigde in de polis deze som. U kunt vrij kiezen wie u als begunstigde aanduidt nl. partner, kinderen,... Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de kosten voor een uitvaart steeds toenemen. U kiest dan ook best voor een indexering van de verzekerde bedragen. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat uw nabestaanden uiteindelijk niet toekomen met het bijeen gespaarde bedrag.

Een uitvaartverzekering in natura keert geen kapitaal uit, maar zorgt voor een aantal diensten in en rond de uitvaart. Zo worden alle administratieve formaliteiten geregeld, de rouwbrieven en bidprentjes gedrukt, alle afspraken met de uitvaartonderneming gemaakt. U kunt in zo'n geval doorgaans ook vooraf uw persoonlijke wensen meedelen aan uw verzekeraar. In dat geval zal de uitvaart verlopen zoals u dat altijd gewild had.

Verder worden er ook gemengde polissen aangeboden, die zowel een kapitaal als een service in natura aanbieden. Als het verzekerde kapitaal op het einde van de rit hoger is dan de totale uitvaartfactuur, dan krijgen de begunstigden het saldo.

Uw partner en kinderen zijn misschien zo overweldigd door wat er gebeurd is dat ze dingen vergeten in orde te brengen. Dat is heel goed te begrijpen. Maar ook makkelijk te voorkomen door een uitvaartverzekering te nemen die zorgt voor de financiële zekerheid en de persoonlijke zorg. En dit zowel vóór, tijdens en na de uitvaart. Zij adviseren en begeleiden de nabestaanden met de vrije keuze van begrafenisondernemer, vervoer van het lichaam, begrafenis of crematie, kist of urne, rouwbrieven, gedachtenisprentjes, aangifte van overlijden, enz...

Daarom zijn er verschillende redenen om aan te sluiten zoals:

  • Wat in de toekomst de kost van een uitvaart ook is, zorgt de uitvaartverzekering dat uw uitvaart wordt betaald.
  • Uw partner en kinderen hebben recht op persoonlijke bijstand: ze worden opgevangen en bijgestaan in de praktische zaken
  • U betaalt een bijdrage
  • U hebt alle vrijheid om zelf uw uitvaart te regelen.