Vrij Aanvullend Pensioen

Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen betalen, later een ruim aanvullend pensioen.

Doel

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt de zelfstandige de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier een bijkomend pensioen op te bouwen naast zijn bescheiden wettelijk pensioen.

Wie kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten?

 • zelfstandigen in hoofdberoep met inbegrip van zelfstandige bedrijsleiders van vennootschappen
 • zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat hun beroepsinkomen hoger is dan 9.792,99 € per jaar.
 • starters van een zelfstandige activiteit
 • de meewerkende partner en de gepensioneerde zelfstandig
 • geconventioneerde loontrekkende zorgverleners zoals artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten kunnen ook een sociaal VAP afsluiten. De maximumpremie bedraagt € 3.199,76. Alle andere regels en modaliteiten van het sociale VAPZ voor zelfstandigen zijn eveneens van toepassing op het VAP voor geconventioneerde loontrekkende zorgverleners. (sociale VAP = Sociale Vrij Aanvullend Pensioen)

Voorwaarden om een VAPZ af te sluiten

 • er mag geen enkele achterstand zijn met de betalingen van de bijdragen van het sociaal statuut
 • zelfstandigen die geen bijdragen sociaal statuut betalen kunnen geen VAPZ afsluiten.

VAPZ maximum bijdragen

 • gewoon VAPZ: 8,17% van het referentie-inkomen met een absoluut maximum van € 2.852,88
 • sociaal VAPZ: 9,40 % van het referentie-inkomen met een absoluut maximum van € 3.282,39
 • minimumpremie van een gewoon VAPZ contract bedraagt € 100 ongeacht het inkomen.

Looptijd

Einddatum contract: 65ste verjaardag van de zelfstandige

Rendement

Het rendement bestaat uit een vaste, gegarandeerde rentevoet + jaarlijks een variabele winstdeelneming

Premiebetaling

Inzake premiebetaling kan u opteren voor een vast door u gekozen premiebedrag of voor, een vast precentage op uw netto belastbaar bedrijfsinkomen. De maximale premie bedraagt 8,17 % van het geherwaardeerd (=geïndexeerd) netto belastbaar bedrijfsinkomen (van 3 jaar voordien), met een absolute max. premie van 2.852,88 euro (2011)

Omdat de premie meestal toch een behoorlijke extra uitgave betekent, wordt ze vaak niet in éénmaal betaald. Bij ons is het mogelijk per semester, per kwartaal en zelfs per maand te betalen.

Voordelen

 1. Deze bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.
 2. De bijdragen worden berekend op het beroepsinkomen van drie jaar terug, na herwaardering en brutering.
 3. Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessante rentevoet.
 4. Uiterst soepel: het bijdragepercentage kiest men zelf tussen 1 en 8,17 % van het inkomen.
 5. Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes, zelfstandige helpers in hoofdberoep, die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringskas en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Waarborgen

 • Bij leven op einddatum

Dan wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd + een aantrekkelijke bonus. De verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon, namelijk de zelfstandige die de VAPZ-bijdrage betaalt.

Uw stortingen genieten een minimaal basisrentevoet (gewaarborgd op moment van de stortingen)

 • Bij overlijden

Indien geen aanvullende overlijdenswaarborg werd onderschreven wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringsnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringsnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.

 • Bij invaliditeit

Mogelijk om via afzonderlijk contract een aanvullende invaliditeitsuitkering te voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid.

Bovendien kunt u uw belastingvoordeel nog verder optimaliseren door de premie van uw contract VAPZ aan te passen aan de evolutie van uw inkomsten.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie hierover, neem dan met ons contact op.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken